over het merk "Open Office"

Op deze pagina vindt u achtergrondinformatie over het merk Open Office.

Van wie is het merk “Open Office”?

Binnen de Benelux is dat merk een geregistreerd handelsmerk van Open Office Automatisering (KvK Amsterdam-Haarlem 34139367) in Amsterdam.

Wat is de historie van die registratie?

Open Office Automatisering registreerde dit merk in maart 2000. Er was toen nog geen sprake van het open source worden van StarOffice, laat staan dat bekend was hoe dit pakket zou gaan heten.

Wat is OpenOffice.org?

OpenOffice.org is een open-source project dat een office-suite ontwikkelt en het is ook de naam van dit voor iedereen gratis kantoorpakket met modules voor onder andere tekstverwerking, spreadsheet, vectorgrafiek, en presentatie. Voor alle duidelijkheid: Open Office Automatisering heeft geen formele banden met OpenOffice.org.

Is de OpenOffice.org-organisatie in overtreding?

De merkenregistratie bij het Benelux Merkenbureau is geldig binnen de Benelux. Organisaties die uitsluitend buiten de Benelux het merk “Open Office” willen gebruiken, hoeven geen rekening te houden met de registratie binnen de Benelux.

Heeft Open Office voordeel van deze naam?

De naam OpenOffice.org werkt verwarrend. Open Office levert automatiseringsdiensten voor het MKB. Door de verwarrende naam van OpenOffice.org ontstaat bij sommigen de indruk dat we uitsluitend een office-suite leveren. Deze verwarring willen we graag uit de wereld helpen.

Wat vindt Open Office van OpenOffice.org?

De office suite is een uitstekend software-pakket, waarmee we zelf werken. We hebben goede en prettige contacten met het NL.openoffice.org project en waar mogelijk ondersteunen we de community.

Maar: de naamgeving van dit pakket werkt verwarrend; we krijgen vragen over de software zelf, over installatieproblemen en zelfs over tekstverwerkers van andere fabrikanten.

Wat is het standpunt van Sun/OpenOffice.org?

Dat weten we niet. Open Office heeft lang geprobeerd om in overleg te treden met Sun Microsystems en/of OpenOffice.org, om tot een goede overeenkomst te komen om het merk te beschermen. Daarop is niet of nauwelijks gereageerd. De minst lauwe reactie was “daarover moet ik onze juristen benaderen” - en daarna werd het dan weer stil.

de naam “OpenOffice.org” is toch iets anders dan “Open Office”?

De Benelux Merkenwet zegt dat gebruik van een “overeenstemmend teken” niet toegestaan is, “indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk”. In gewoon Nederlands: er mag geen verwarring optreden. De associatie tussen OpenOffice.org en Open Office lijkt ons meer dan duidelijk.

Ik wil OpenOffice.org graag verspreiden, hoe doe ik dat?

Neem contact met ons op. We hebben een regeling waarmee je het merk in licentie kunt gebruiken voor het verspreiden van OpenOffice.org. Deze regeling is opgesteld in goed overleg met nl.openoffice.org.

Hoe ziet die regeling eruit?

Voor toestemming voor gebruik van de naam OpenOffice.org geldt het volgende:

Meld op je website, op de plek waar je het software-pakket aanbiedt, de volgende tekst:

Open Office is een geregistreerd handelsmerk van het bedrijf 
Open Office (automatisering met Linux en open source). Het heeft 
geen formele relatie met OpenOffice.org (open source kantoorpakket).

waarbij je in elk geval een links aanlegt naar de websites van Open Office, als volgt:

het bedrijf <A HREF="http://www.openoffice.nl">Open Office</A> ...
... met <a href="http://nl.openoffice.org/ooo-en-oo.html">OpenOffice.org</a> ...

Meld je pagina aan bij het nl.openoffice.org-project of Open Office, bijvoorbeeld via het algemene e-mail-adres of via de contactpagina.

Let op: vermeld de naam van het office-pakket in elk geval voluit: OpenOffice.org. De vermelding “Open Office” of “OpenOffice” is een onjuiste aanduiding van het office-pakket.

N.B.: Aan deze regeling kunnen geen rechten ontleend worden. De naam “Open Office” blijft eigendom van Open Office Automatisering. De regeling kan door ons aangepast worden en een toestemming voor gebruik van onze naam is slechts geldig tot nader order. Bovenstaand is de omschrijving van de regeling in gewoon Nederlands. Wie de precieze juridische details wil hebben, neme contact met ons op.

Waar kan ik mijn vragen kwijt?

Neem contact op met Open Office, 020-421 40 59, Valentijn Sessink.